Adatvédelmi tájékozató

Adatkezelési Tájékoztató

Kik vagyunk

Jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a Road Partner Kft. honlapjára látogató személyek (a továbbiakban: Érintettek) adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat. A weboldalunk címe: https://www.szirompatikak.hu.

Cégünk (Adatkezelő, Szolgáltató): Road Partner Kft. 1106 Budapest, Kabai u. 1., cg.: 01-09-333574, adószám: 26586106-2-42

Elérhetőségek:

info@szirompatikak.hu

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hírlevélre feliratkozás

A honlapon lehetőséget biztosít a Szolgáltató a hírlevélre történő feliratkozásra. Hírlevélre feliratkozni természetes személyeknek, a lakosságnak lehet. A feliratkozás során – űrlap kitöltésével – a következő adatok kerülnek rögzítésre:

emailcím

Az Érintettek a honlapon többlet szolgáltatásokra válnak jogosulttá (pl.: hírlevél kiküldése) melyek megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

A honlapra történő látogatáskor, átmeneti sütiket állít be a Szolgáltató, annak érdekében, hogy megállapítsa, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy a látogató bezárja a böngészőt.

A honlapon, a hírlevélre történő feliratkozással több „süti” keletkezik, amely elmenti a feliratkozási információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit.

A „sütik” elősegítik a honlap testre szabott és hatékony használatát és a minél teljesebb felhasználói élményt. A „sütik” letiltására, beállításainak módosítására az Érintettnek van lehetősége, ebben az esetben a Szolgáltató nem garantálja a honlap valamennyi funkciójának teljeskörű működését. A „sütik” olyan adatokat rögzítenek a Szolgáltató vagy az erre megbízott partnere által, melyek személyhez nem köthetőek, csupán elemzési információkat csatolnak vissza a Szolgáltató számára.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha az Érintett meglátogatott volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha az Érintett rendelkezik felhasználói fiókkal és bejelentkezett az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Minden Érintett megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti az általa megadott adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik, szerkeszthetik, az adatok ténybeli módosítására azonban nem jogosultak.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

Az Érintett kérheti az általa megadott adatok export fájlban történő megküldését, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban az Érintett a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott. Kérhető továbbá, bármilyen korábban megadott adat törlése. Előfordulhat ebben az esetben, hogy az adat törlésének kérése maga után vonja a hírlevélre feliratkozás törlését is,  amennyiben annak fenntartásához szükséges minimális adatok is törlésre kerülnek. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőrizni a Szolgáltatónak.

Az Érintett az előzőeken túl kérheti adatai helyesbítését, az adatkezelés korlátozását (vagy azt fel is oldhatja), az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonhatja, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Amennyiben az Érintett jogaival élni kíván, az maga után vonja az Érintett azonosítását, továbbá az Érintettel történő kommunikáció megvalósulását. Az adatkezelésre vonatkozó megkereséseket a Szolgáltató 30 napon belül válaszolja meg.

Adatkezelési esetkör

A honlapon elérhető hírlevélre feliratkozás űrlap kitöltésével magvalósuló adatkezelés, direkt marketing, „sütik” alkalmazása.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja, hogy a kapcsolatfelvételt kérő személlyel az Adatkezelő a megkeresését biztosítsa.

Adatkezelés elvei

A Szolgáltató a kezelt adatokat csak a tevékenységéhez szükséges mértékben és ideig használja fel és őrzi meg, adatkezelési tevékenységéről vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat. A Szolgáltató az adatokat 3. személy részére nem továbbítja, azok biztonságos tárolásáról a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően gondoskodik, biztosítja, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.  Az Érintett bármikor kérheti adatai törlését, módosítását és tájékoztatást kérhet a Szolgáltató azon adatkezelési tevékenységéről, amely az Érintett adataira vonatkozik.

A Szolgáltató csak az Érintettektől közvetlenül beszerzett adatokat jogosult kezelni, más forrásból az Érintettről adat nem kérhető. A Szolgáltató az Érintett által közölt adat valódiságát nem vizsgálja, ugyanakkor az Érintett az adatok közlésekor nyilatkozik és felelősséget vállal az adatok valóságnak való megfelelésére.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. Az Érintett a honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben a Szolgáltató a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtése céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően az Érintett köteles tájékoztatni és hozzájárulását kérni.

Jogorvoslat

Amennyiben az Érintett szerint a Szolgáltató megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Vélelmezett jogszabálysértés vagy az Érintett kérelmének nem teljesítése esetén az Érintett polgári peres eljárást is kezdeményezhet.

 Alkalmazott jogszabályok

A jelen adatkezelési tájékoztató elkészítésekor az Adatkezelő valamennyi, az adatkezelési tevékenység végzését illetően irányadó, kötelező előírást, így különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vette alapul:

Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)

Hatályosság:

Jelen adatkezelési tájékoztató 2021. március hó 15. napjától hatályos.

Iratkozz fel hírlevelünkre

Csatlakozz, hogy elsőként értesülj a legújabb akcióinkról és pályázatunkról!

Cím

1106 Budapest, Kabai u. 1.

Hétköznap 8:00 - 16:00

Telefon

+36-80-205-383

info@szirompatikak.hu

Kövess minket a Facebook-on és Instagramon

Add to cart